ORTUS
DITF

Profesionālo studiju bakalaura un maģistra darba aizstāvēšana

2017. gada 23. janvārī notika LDP virziena profesionālo studiju bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšana. Tika aizstāvēti 3 bakalaura darbi un 1 maģistra darbs. Atzīmju sadale:

- maģistri:

ļoti labi (8) - viens students;

 

- bakalauri:

izcili (10) -  viens students;

ļoti labi (8) - viens students;

labi (7) - viens students.

 

<< atpakaļ