ORTUS
DITF

Akadēmisko studiju bakalaura darba aizstāvēšana

2017. gada 7. septembrī notika LDP virziena akadēmisko studiju bakalaura darbu papildus aizstāvēšana. Tika aizstāvēti 5 bakalaura darbi.

 

Atzīmju sadale:

teicami (9) – divi studenti;

ļoti labi (8) - viens students;

gan. labi (6) - viens students;

gan. viduvēji (4) – viens students.

<< atpakaļ