ORTUS
DITF

Apmācības programma par uzņēmējdarbības, tehnoloģiju pārneses un jaunu produktu attīstības mācīšanas metodiku RTU

Š.g. pavasara semestrī tika novadīta apmācības programma par uzņēmējdarbības, tehnoloģiju pārneses un jaunu produktu attīstības mācīšanas metodiku RTU DITF mācībspēkiem (160 akadēmiskās stundas).


Nodarbības vadīja profesore Elīna Gaile–Sarkane, kura savulaik apguva šī priekšmeta mācīšanas metodiku no norvēģu sadarbības augstskolas kolēģiem, pēc tam pati būtiski metodiku attīstīja un pilnveidoja. Profesore sekmīgi pielieto metodiku nodarbībās jau gandrīz 10 gadus.


No Programmatūras inženierijas katedras nodarbībās piedalījās un sekmīgi pabeidza tās asoc. profesore Natālija Prokofjeva.

 

 

<< atpakaļ