ORTUS
DITF

Apsveicam kolēģi Alekseju Jurenoku!

Programmatūras inženierijas katedras kolektīvs sveic kolēģi, lektora p.i. Alekseju Jurenoku ar Promocijas darba aizstāvēšanu un inženierzinātņu doktora grāda iegūšanu!

2016. gada 6. jūnijā Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P - 07 atklātajā sēdē Aleksejs Jurenoks veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu "Bezvadu sensoru tīkla dzīves ilguma novērtēšanas modeļa un metožu izstrāde un izpēte" (zinātniskais vadītājs profesors, Dr.habil.sc.ing Leonīds Novickis).

Veiksmīgu un radošu turpmāko darbu RTU!

 

 

 

<< atpakaļ