ORTUS
DITF

AS “Citadele banka” pārstāvja vieslekcija

2015. gada 26. novembrī Programmatūras inženierijas katedras studiju priekšmeta „Risinājumu algoritmizācija un programmēšana” nodarbības laikā notika vieslekcija  „Programmatūras izstrādātāja karjera, praktisko iemaņu un teorētisko zināšanu pilnveidošanas iespējas”, kurā uzstājās AS “Citadele banka” pārstāvis Vladimirs Kotovs ar prezentāciju. Lekcijas laikā tika stāstīts par zināšanu un prasmju pilnveidošanas iespējas, t.sk. par programmatūras izstrādātāju kopienām, kuru ietvaros studentiem ir piedāvātas iespējas piedalīties dažādos projektos, lai pilnveidotu praktiskās iemaņas.

<< atpakaļ