ORTUS
DITF

ERASMUS+

Š.g. 20.-27. janvārī Programmatūras inženierija katedras docents Aleksejs Jurenoks apmeklēja Technical Military Academy of Bucharest ERASMUS+ docētāju mobilitātes programmas ietvaros.
Vizītes laikā tika nolasītas 6 lekcijas un novadīts zinātniskais seminārs par tēmām “Adaptīvas datu apstrādes sistēmas” un “Intelektuālas datu apstrādes sistēmas”.

 

 

<< atpakaļ