ORTUS
DITF

IFAC 2016

14th starptautiska konferences "IFAC International conference on Programmable Devices and Embedded Systems" mērķis ir veicināt automatizācijas un informācijas tehnoloģiju jomā iesaistīto pušu sadarbību, diskutēt par nepieciešamo atbalsta darbībām darbam reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā un uzsvērt zinātnisko nozīmi automatizācijas un tehnoloģiju vadības attīstību un zinātnieku līdzdalības veicināšanu. Konference notika Lednicē, Čehijā, 05. - 07. oktobrī.

Programmatūras inženierijas  katedru  konferencē pārstāvēja Aleksejs  Jurenoks  ar prezentāciju “Adaptive Method for Assessing the Life Expectancy of a Wireless Sensor Network in Smart Environments Applications” ( autori : Aleksejs  Jurenoks , Leonīds Novickis).

 

 

<< atpakaļ