ORTUS
DITF

Jurijs Lavendels

Dr.sc.ing., RTU profesors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Curriculum  vitae (CV)

Vārds, uzvārds               :   Jurijs Lavendels

E-pasta adrese(s)           :   jurisl@cs.rtu.lv 

Amats                              :   RTU profesors

Zinātniskā kvalifikācija :  1987 – tehnisko zinātņu kandidāts, PSRS Augstākā Atestācijas 

 Komisija  (AAK),  1992 – LR Inženierzinātņu  doktors (Dr.sc.ing.),   piešķirts nostrifikācijas kartība.

Studiju pamatpriekšmeti : 

Risinājumu algoritmēšana un programmēšana, Iepazīsti datoru, Risinājumu datorizētā apstrāde, algoritmi un programmēšanas metodes

 Galvenie zinātniskie projekti :

  • EFAR projekts „ Intelektuālajos aģentos , modelēšanā un tīmekļa tehnoloģijās sakņotas apdrošināšanas izkliedētas programmatūras izstrāde” – projekta izpildītājs;
  • Eiropas 6. Ietvarprogrammas projekta IST4Balt „Promotion of IST in Baltic States” - dalībnieks
  • Eiropas 6. Ietvarprogrammas projekts eLOGMAR – M „Web – based and Mobile Solutions with Logistics and Maritime Applications”  - dalībnieks
  • UNITE: 26964 (FP6-2004-IST-4)Unified eLearning environment for the school01/02/2006 – 31/07/2008 dalībnieks
  • Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003)Programmu
  • „Programmēšanas pamatu apguves iespējas”,
  • „Informātikas apguves iespējas vidusskolā”satura izstrāde un lektora izdales materiālu izstrāde.               
  • Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana,  Latviešu valodas literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 2010/077/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/002) eksperts, docētājs

Administrativie pienākumi :

DITF domes loceklis LDI domes loceklis Akadēmisko maģistru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis Profesionālo maģistru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis Bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis

Zinātniskie virzieni :

  • Mūsdienu pieejas skaitlisko metožu projektēšanā un implementācijā,
  • Attālinātā datorizētā apmācība ar klasiskās auditorijas īpašībām.

 

 

<< atpakaļ