ORTUS
DITF

Katedra

Vispārēja informācija
Vispārēja informācija

Saskaņā ar RTU Senāta 2013. gada 25. novembra lēmumu (protokols Nr. 574) un rektora 2013. gada
28. decembra  rīkojumu Nr. 01000-1.3/17 ar 2014.gada 1.janvāri RTU informācijas sistēmā tika reģistrēta  jauna  struktūrvienība – Programmatūras inženierijas katedra  (PIK), kas atrodas Lietišķo datorsistēmu institūta pakļautībā...

lasīt vairāk >>
Mūsu vēsture
Mūsu vēsture

PIK ir ESM MN katedras (ESM matemātiskā nodrošinājuma katedra) vēsturiskais sekotājs.
1987.gada  informācija par ESM MN (IP) katedru...

lasīt vairāk >>
In memoriam
In memoriam

2005. gada 2. februāri mūžība aizgājis RTU Goda veterāns, eme-ritētais profesors Dr. h. inž. Leonīds Niceckis, DITF pirmais dekāns.
L. Niceckis dzimis Rīgā 1929. gada 16. oktobrī Rīgas Kara hospitāja aptiekas kalpotāja ģimenē. Pabeidzis 1948. gadā Rīgas 11. vidusskolu, L. Niceckis iestājās LU Mehānikas fakultātē, kuru sekmīgi absolvējis 1953. gadā...

lasīt vairāk >>
<< atpakaļ