ORTUS
DITF

Leonīds Novickis

Programmatūras inženierijas katedras vadītājs 

Dr.habil.sc.ing., RTU profesors                                                                                    

Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis  

                                          Curriculum  vitae (CV)

Vārds, uzvārds               :   Leonīds Novickis

E-pasta adrese(s)            :   lnovickis@gmail.com / leonids.novickis@rtu.lv

Amats                             :  Programmatūras inženierijas katedras vadītājs, RTU profesors

Zinātniskā kvalifikācija :  1980 – tehnisko zinātņu kandidāts, PSRS Augstākā Atestācijas 

 Komisija  (AAK),  1990 – tehnisko zinātņu doktors, PSRS AAK,  1992 – LR Inženierzinātņu habilitētais  doktors (Dr.habil.sc.ing.),   piešķirts nostrifikācijas kartība, 2006 -  Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis.

Studiju pamatpriekšmeti : 

Adaptīvas datu apstrādes sistēmas ,  Lietišķo datorsistēmu programmatūra , Lietišķās intelektuālās sistēmas,  E-biznesa risinājumi, Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes.

 

Galvenie zinātniskie projekti :

 • LZP grants „Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām balstītas metodes un modeļi intelektuālas lietišķās programmatūras un datorsistēmu arhitektūras izstrādei” – projekta vadītāja vietnieks,
 • LZP grants „Approach and Generic Methodology for Development of Applied Intelligent Software Based on Artificial Intelligence, Modelling, and Web Technologies”  – virziena vadītājs;
 • Valsts pētījumu programma (2010-2014)  5.projekts „Jaunas informācijas tehnoloģijas balstītas uz ontoloģijam un modeļu transformācijām”, 5.2 apakšprojekts – izpildītājs;
 • EFAR projekta „ Intelektuālajos aģentos , modelēšanā un tīmekļa tehnoloģijās sakņotas apdrošināšanas izkliedētas programmatūras izstrāde” – projekta vadītājs;
 • Eiropas Komisijas starptautiskie projekti  no 1995.g.:   AMCAI, DAMAC-HP, BALTPORTS-IT, eLOGMAR-M, IST4BALT, UNITE, BONITA, eINTERASIA – zinātniskais koordinātors, vadītājs no RTU puses, koordinātors.
 • Eiropas Komisijas 7.Ietvarprogrammas projekts (STREP/SICA)  „ ICT Transfer Concept for Adaptation, Dissemination and Local Exploitation of European Research Results in Central Asia’s Countries”(eINTERASIA) (2013.g. maijs-2015.g. oktobris)

 

Administrativie pienākumi :

RTU promocijas padomes P–07 loceklis ,RTU promocijas padomes P-21 priekšsēdētājs,

TSI promocijas padomes loceklis „Telemātika un loģistika”,  LU profesoru padomes loceklis, RTU profesoru padomes loceklis, RTU Senāta loceklis, DITF Domes loceklis.

 

Zinātniskie virzieni :

 • Uz tīmekļa tehnoloģijām balstīta lietišķo programmatūras izstrāde, 
 • Biznesa lietojumu izstrāde,
 • Datorizēta apmācība,
 • E-loģistika, 
 • Programmatūras izstrādes metodes un tehnoloģijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< atpakaļ