ORTUS
DITF

Prakse

Programma „Datorsistēmas” paredz dažādus prakses veidus atkarībā no studiju līmeņa un iepriekšējās izglītības.

 1. Profesionālās augstākās izglītības 1. līmeņa programma (koledža), kuru beidzot, studenti iegūs programmētāja kvalifikāciju.

 • Iepazīšanas prakse – 10 KP
  Prakse paredzēta 2. kursa pavasara semestrī un tās ilgums ir 15 nedēļas, t.i., 26-27 stundas nedēļā, jo prakse tiek veikta paralēli studijām.
 • Kvalifikācijas prakse – 10 KP
  Prakse plānota 3. kursa pavasara semestrī. Tās ilgums ir 10 nedēļas (40 stundas nedēļā).

2. Bakalaura profesionālās studijas programma, pēc kuras pabeigšanas tiek piešķirta programmēšanas inženiera kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds datorsistēmās.

 • Programmēšanas prakse – 6 KP
  Prakse paredzēta pēdējā kursa rudens semestrī un tās ilgums ir 10 nedēļas, t.i., 24 stundas nedēļā, jo prakse tiek veikta paralēli studijām.

3. Maģistra profesionālās studijas programma (pēc bakalaura akadēmiskās studijas), kuru beidzot, studenti iegūs programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiķa kvalifikāciju un maģistra profesionālo grādu datorsistēmās.

 • Ražošanas prakse – 20 KP
  Prakse plānota 2. kursa pavasara semestrī. Tās ilgums ir 20 nedēļas (40 stundas nedēļā).
 • Pētnieciskā prakse – 12 KP
  Prakse paredzēta 3. kursa rudens semestrī un tās ilgums 12 nedēļas (40 stundas nedēļā).

4. Maģistra profesionālās studijas programma (pēc bakalaura profesionālās studijas), pēc kuras pabeigšanas tiek piešķirta programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiķa kvalifikācija un maģistra profesionālais grāds datorsistēmās.

 • Pētnieciskā prakse – 6 KP
  Prakse plānota 3. kursa rudens semestrī un tās ilgums 6 nedēļas (40 stundas nedēļā).

Papildus informācija

 

<< atpakaļ