ORTUS
DITF

Vispārēja informācija

Vispārēja informācija

Saskaņā ar RTU Senāta 2013. gada 25. novembra lēmumu (protokols Nr. 574) un rektora 2013. gada
28. decembra  rīkojumu Nr. 01000-1.3/17 ar 2014.gada 1.janvāri RTU informācijas sistēmā tika reģistrēta  jauna  struktūrvienība – Programmatūras inženierijas katedra  (PIK), kas atrodas Lietišķo datorsistēmu institūta pakļautībā.

Struktūrvienība apvieno Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupas, Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupas un Informātikas un programmēšanas katedras resursus

LDI ietvaros PIK gatavo speciālistus pēc programmas “Datorsistēmas”. Katedra atbild par koledžas, bakalaura, maģistra un doktora studijām “Lietišķo datorsistēmu programmatūra” virzienā.

 

PIK attīstības koncepcija 

 

<< atpakaļ