• PROGRAMMATŪRAS INŽENIERIJAS KATEDRA

  RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
  Datorzinātnes un Informācijas Tehnoloģijas Fakultāte
  Lietišķo datorsistēmu institūts

  Vispārējas ziņas par katedru

  2014. gada 1. janvārī tika dibināta Programmatūras inženierijas katedra (PIK). Katedrā tika apvienoti trīs struktūrvienības: Informātikas un programmēšanas katedra, Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupa un Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa.

  Programmatūras inženierijas katedras uzdevums ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus datorzinātņu jomā, kuri prot izveidot, implementēt, testēt un uzturēt dažāda tipa programmatūras sistēmas, lietojot modernas metodes un tehnoloģijas, kā arī nodrošināt programmatūras projektu pārvaldību.

  Programmatūras inženierijas katedra gatavo datorzinātņu profila speciālistus (bakalaurus un maģistrus) novirzienā - ''Lietišķo datorsistēmu programmatūra'', kā arī nodrošina speciālistu sagatavošanu koledžā specialitātē ''Programmētājs''. PIK mācību spēki arī vada doktorantu darbu inženierzinātņu doktora promocijas darba sagatavošanā.

  Zinātniskie virzieni

  Zinātniskie virzieni
  Asociētais profesors A. Jurenoks - Programmatūras izstrādes metodes un tehnoloģijas,
  - datorizētas apmācības modelēšana,
  - mikroelektronikas automatizācijas algoritmi,
  - tīmekļa tehnoloģijas programmatūras izstrādē,
  - sistēmu aizsardzības modelēšana,
  - tīklošanas un automatizācijas sistēmu programmēšana un modelēšana.
  Profesore E. Latiševa - Programmatūras izstrāde datortīklu vidē,
  - mūsdienu operētājsistēmu funkcionēšanas analīze,
  - laiksakrītīgo procesu funkcionēšanas organizācijas metodes un tehnoloģijas,
  - informācijas aizsardzības metodes un tehnoloģijas.
  Profesors J. Lavendels - Mūsdienu pieejas skaitlisko metožu projektēšanā un implementācijā,
  - attālinātā datorizētā apmācība ar klasiskās auditorijas īpašībām.
  Profesore M. Uhanova - Uz tīmekļa tehnoloģijām balstīta lietišķās programmatūras izstrāde;
  - mobilo lietotņu izstrāde.
  Profesore L. Zaiceva - E-mācīšanas un citu programmatūras sistēmu izstrādes un lietošanas metodes, modeļi un tehnoloģijas,
  - programmatūras inženierija: programmatūras kvalitāte, testēšana un drošums.
  Asociētā profesore N. Prokofjeva - Tīmekļa programmatūras izstrādes vides, rīki, šabloni un tehnoloģijas,
  - datorizētās zināšanu pārbaudes metodes un tehnoloģijas.
  Asociētais profesors G. Jēkabsons - Dabīgās valodas apstrāde.
  Docents V. Žuravļovs - Uz tīmekļa tehnoloģijām balstīta lietišķās programmatūras izstrāde,
  - e-apmācība,
  - programmatūras izstrādes metodes un tehnoloģijas.
  Lektore S. Jurenoka - E-apmācības automatizācija,
  - e-apmācības izstrādes metodes un tehnoloģijas,
  - intelektuālas apmācības sistēmas.
  Lektore O. Zavjalova - Programmatūras izstrādes vides un rīki.
  Pētnieks N. Kante - Eksperimenta plāns kā diskrēta sistēmas līdzsvara stāvoklis.
  Pētniece S. Kataļņikova - Uz semantiskajiem tīkliem balstītie modeļi un metodes intelektuālo sadarbības izglītības sistēmu izstrādei.
  Doktorante V. Boltunova - Mobilo tehnoloģiju pielietojums mācību procesā.
  Doktorante A. Špakova - Programmatūras testēšana.